SKILL UP

"עולם העבודה משתנה בקצב מהיר ועובדים נדרשים למיומנויות חדשות, כישורים דיגיטליים ויכולות למידה והתמודדות עם שינויים רבים"

 

תוכנית SKILL UP  הינה תוכנית להכשרת עובדים של ג'וינט תבת ומשרד העבודה והרווחה.


בסדנה אנו לומדים כיצד ללמוד באופן עצמאי לצורך התפתחות אישית ומקצועית, התמודדות עם מצבי  שינוי, ניהול עצמי מול ריבוי משימות, יכולת למידה מניסיון, יוזמה ותחושת מסוגלות ועוד.


אנחנו בקלאבהאוס טבריה ביחידה המשרדית, נכון להיום עברנו כבר 4 מפגשים מתוך 8.


כל אחד ואחד בקורס לומד לשים את האצבע מה הדבר שאם אלמד ואשפר אותו אז אהיה טוב יותר ופתוח לחידושים הדיגיטליים ללא חשש. 

 

בכל שבוע חברים נוספים ואחרים נפגשים מול מסך המחשב ביחד עם מייקי לשלוש שעות של זום מלמד ובמקביל מעבירים את הנלמד בין שאר החברים והצוות.

בהצלחה ובהנאה לכולנו!